Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ветеринарен масажист-терапевт/ветеринарна масажист-терапевтка

Description

Code

2250.4.2

Description

Ветеринарните масажисти-терапевти предоставят терапевтично лечение след ветеринарна диагноза или препращане като се съсредоточават върху ръчно и механично манипулиране на меките тъкани с цел подпомагане на заздравяването и възстановяването при животните в съответствие с националното законодателство.

Алтернативен етикет

ветеринарен масажист

ветеринарен масажист-терапевт

ветеринарен рехабилитатор

ветеринарен терапевт

ветеринарна масажист-терапевтка

ветеринарна масажистка

ветеринарна рехабилитаторка

ветеринарна терапевтка

ветеринарни масажист-терапевти

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието