Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

дограмаджия, врати

Description

Code

7115.2

Description

Дограмаджиите на врати се занимават с монтиране на врати. Демонтират старата врата, ако има такава, подготвят отвора на рамката и поставят новата врата в перпендикулярно положение, изправена, отвесна, а ако е необходимо — водонепроницаема. Дограмаджиите на врати извършват също оглед и поддръжка на врати.

Алтернативен етикет

монтажник, врати

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието