Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

корпоративен специалист, обучение и развитие

Description

Code

2424.2

Description

Корпоративните специалисти по обучение и развитие обучават, наставляват и насочват служителите на дадено дружество как да преподават и подобряват своите умения, компетенции и знания в съответствие с нуждите на дружеството. Те развиват съществуващия потенциал на служителите, за да повишават тяхната ефективност, мотивация, удовлетворение от работата и пригодност за заетост.

Алтернативен етикет

интрукторка по развитие на уменията

корпоративна специалистка, обучение и развитие

коуч по развитие на уменията

плановик на обученията

интруктор по развитие на уменията

специалистка, обучение и развитие

фирмен експерт, обучение и квалификация

плановичка на обученията

корпоративен специалист, обучение и развитие

корпоративен експерт, обучение и квалификация

фирмена специалистка, обучение и развитие

експерт, обучение и квалификация

фирмен специалист, обучение и развитие

специалист, обучение и развитие

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието