Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по медицина, висше училище

Description

Code

2310.1.25

Description

Преподавателите по медицина във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели, или лектори, а понякога и лекари, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, медицината, която е основно академична. Те работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели при подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити, ръководенето на лабораторни практики и на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в тяхната област на медицината, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

доцент по медицина, висше училище

главен асистент по медицина

лектор по медицина, висше училище

гост-преподавателка по медицина, висше училище

университетска преподавателка по медицина

старша преподавателка по медицина, висше училище

университетска лекторка по медицина

асистент по медицина

главен асистент по медицина, висше училище

лекторка по медицина, висше училище

университетски преподавател по медицина

гост-преподавател по медицина, висше училище

професор по медицина, висше училище

професор по медицина

преподавателка по медицина, висше училище

хонорувана преподавателка по медицина, висше училище

университетски лектор по медицина

преподавател по медицина, висше училище

асистент по медицина, висше училище

хоноруван преподавател по медицина, висше училище

доцент по медицина

старши преподавател по медицина, висше училище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието