Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

медицински асистент, хирургия

Description

Code

3256.1

Description

Медицинските асистенти по хирургия помагат на лекарите при медицинските мерки, при изпълнението на обикновени помощни дейности по време на медицински процедури, стандартизирани диагностични програми и стандартизирани тестове за диагностика на място като осигуряват хигиена при операциите, почистват, дезинфекцират, стерилизират и поддържат медицински изделия, и като изпълняват организационни и административни задачи, необходими за извършване на операция от лекар под наблюдение след нареждане от лекар.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието