Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител, химическо производство

Description

Code

1321.2.1.1

Description

Ръководителите в химическото производство отговарят за техническата координация и контрола на процесите на химическото производство. Те управляват един или повече производствени отдели и осъществяват надзор върху прилагането на технически и човешки ресурси в рамките на целите за обем, качество и планиране. Ръководители в химическото производство създават и следят дали производствените планове и графици се изпълняват. Те отговарят за изпълнението на процесите, предназначени да гарантират качеството на произведения продукт, добрите условия на труд и екологични практики, както и безопасността на работното място.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието