Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

учител по информационни и комуникационни технологии, прогимназиален/гимназиален етап

Description

Code

2330.1.9

Description

Учителите по информационни и комуникационни технологии в прогимназиален/гимназиален етап предоставят образование на ученици, обикновено деца и младежи. Обикновено те са учители по предмет, специализирани и преподаващи в тяхната сфера на обучение, информационните и комуникационните технологии. Те подготвят планове и материали, следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ, ако е необходимо, и оценяват знанията и представянето на учениците по предмета информационни и комуникационни технологии чрез задачи, тестове и изпити.

Алтернативен етикет

гимназиален учител по информатика

гимназиален учител по информатика и информационни технологии

гимназиален учител по информационни и комуникационни технологии

гимназиален учител по информационни технологии

гимназиален учител по компютърно обучение

гимназиална учителка по информатика

гимназиална учителка по информатика и информационни технологии

гимназиална учителка по информационни и комуникационни технологии

гимназиална учителка по информационни технологии

гимназиална учителка по компютърно обучение

прогимназиален учител по информатика

прогимназиален учител по информатика и информационни технологии

прогимназиален учител по информационни и комуникационни технологии

прогимназиален учител по информационни технологии

прогимназиален учител по компютърно обучение

прогимназиална учителка по информатика

прогимназиална учителка по информатика и информационни технологии

прогимназиална учителка по информационни и комуникационни технологии

прогимназиална учителка по информационни технологии

прогимназиална учителка по компютърно обучение

учителка по информатика

учителка по информатика, прогимназиален/гимназиален етап

учителка по информатика и информационни технологии

учителка по информатика и информационни технологии, прогимназиален/гимназиален етап

учителка по информационни и комуникационни технологии

учителка по информационни и комуникационни технологии, прогимназиален/гимназиален етап

учителка по информационни технологии

учителка по информационни технологии, прогимназиален/гимназиален етап

учителка по компютърно обучение

учителка по компютърно обучение, прогимназиален/гимназиален етап

учител по информатика

учител по информатика, прогимназиален/гимназиален етап

учител по информатика и информационни технологии

учител по информатика и информационни технологии, прогимназиален/гимназиален етап

учител по информационни и комуникационни технологии

учител по информационни и комуникационни технологии, прогимназиален/гимназиален етап

учител по информационни технологии

учител по информационни технологии, прогимназиален/гимназиален етап

учител по компютърно обучение

учител по компютърно обучение, прогимназиален/гимназиален етап

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието