Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

химик

Description

Code

2113.1

Description

Химиците извършват лабораторни проучвания, като тестват и анализират химичните структури на веществата. Те пренасят резултатите от проучването в процедурите на индустриалното производство, които след това се използват за разработване или подобряване на продукти. Освен това химиците тестват качеството на произвежданите продукти и въздействието им върху околната среда.

Алтернативен етикет

биохимик

биохимичка

екохимик

екохимичка

молекулярен химик

молекулярна химичка

неорганичен химик

неорганична химичка

органичен химик

органична химичка

петролен химик

петролна химичка

химик

химик, анализ на лекарствените продукти

химик, биохимия

химик, детергенти

химик, клинична химия

химик, контрол на качеството

химик, корозия

химик, медицинска химия

химик, молекулярен

химик, неорганична химия

химик, обработка на кожи

химик, обработка на светлочувствителни материали

химик, организация и икономика на фармацевтичното производство

химик, органична химия

химик, петролен

химик, пластмаса

химик, полимери

химик, производство на бои и лакове

химик, производство на гума и гумени изделия

химик, производство на хранителни продукти и напитки

химик, радиационна хигиена

химик, радиобиология

химик, санитарна химия

химик, стъкло

химик, токсикология

химик, физикохимия

химичка

химичка, анализ на лекарствените продукти

химичка, биохимия

химичка, детергенти

химичка, клинична химия

химичка, контрол на качеството

химичка, корозия

химичка, медицинска химия

химичка, молекулярна

химичка, неорганична химия

химичка, обработка на кожи

химичка, обработка на светлочувствителни материали

химичка, организация и икономика на фармацевтичното производство

химичка, органична химия

химичка, петролна

химичка, пластмаса

химичка, полимери

химичка, производство на бои и лакове

химичка, производство на гума и гумени изделия

химичка, производство на хранителни продукти и напитки

химичка, радиационна хигиена

химичка, радиобиология

химичка, санитарна химия

химичка, стъкло

химичка, токсикология

химичка, физикохимия

ядрена химичка

ядрен химик

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието