Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

химик

Description

Code

2113.1

Description

Химиците извършват лабораторни проучвания, като тестват и анализират химичните структури на веществата. Те пренасят резултатите от проучването в процедурите на индустриалното производство, които след това се използват за разработване или подобряване на продукти. Освен това химиците тестват качеството на произвежданите продукти и въздействието им върху околната среда.

Алтернативен етикет

химичка, стъкло

химичка, радиационна хигиена

химик, контрол на качеството

молекулярен химик

неорганичен химик

екохимик

химичка, молекулярна

химичка, производство на хранителни продукти и напитки

химичка, неорганична химия

химичка, клинична химия

химик, анализ на лекарствените продукти

химик, токсикология

химичка, пластмаса

химичка

химик, корозия

петролен химик

химик, органична химия

химичка, медицинска химия

химик, петролен

химик, биохимия

химичка, биохимия

химичка, детергенти

химичка, санитарна химия

ядрен химик

молекулярна химичка

химичка, корозия

химик, молекулярен

екохимичка

химик, радиационна хигиена

химичка, радиобиология

неорганична химичка

химичка, петролна

химик, клинична химия

химик, неорганична химия

химичка, обработка на светлочувствителни материали

химик, радиобиология

химичка, контрол на качеството

химик, обработка на светлочувствителни материали

органичен химик

химик, физикохимия

химик, санитарна химия

химик, производство на бои и лакове

химичка, обработка на кожи

химик, производство на гума и гумени изделия

химичка, токсикология

химичка, производство на бои и лакове

биохимик

петролна химичка

биохимичка

химичка, полимери

химик, полимери

химик, обработка на кожи

химик, медицинска химия

химичка, организация и икономика на фармацевтичното производство

химичка, физикохимия

химик, стъкло

химик

химик, пластмаса

химичка, производство на гума и гумени изделия

химичка, анализ на лекарствените продукти

химик, детергенти

химичка, органична химия

ядрена химичка

химик, производство на хранителни продукти и напитки

химик, организация и икономика на фармацевтичното производство

органична химичка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието