Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на оръжие и боеприпаси

Description

Code

5223.7.1

Description

Специализираните продавач-консултанти на оръжие и боеприпаси продават оръжие и боеприпаси за лично ползване в специализирани магазини.

Алтернативен етикет

специализиран продавач-консултант на оръжие

специализиран продавач на ловно снаряжение

специализирана продавач-консултантка на оръжие

продавач в оръжеен магазин

специализирана продавач-консултантка на боеприпаси

специализиран продавач-консултант на ловно снаряжение

специализиран продавач-консултант в оръжеен магазин

специализиран продавач-консултант на оръжие и боеприпаси

специализирана продавачка на оръжие и боеприпаси

специализирана продавачка на ловно снаряжение

специализиран продавач на огнестрелно оръжие

специализирана продавачка на боеприпаси

продавачка на огнестрелно оръжие

специализиран продавач в оръжеен магазин

специализирана продавачка на оръжие

продавач на оръжие

продавач на огнестрелно оръжие

специализирана продавач-консултантка в оръжеен магазин

специализиран продавач на боеприпаси

специализиран продавач на оръжие и боеприпаси

продавачка на ловно снаряжение

специализирана продавач-консултантка на оръжие и боеприпаси

продавачка на боеприпаси

специализиран продавач на оръжие

специализирана продавачка на огнестрелно оръжие

специализиран продавач-консултант на огнестрелно оръжие

специализирана продавач-консултантка на ловно снаряжение

специализирана продавачка в оръжеен магазин

продавачка на оръжие и боеприпаси

продавачка на оръжие

специализирана продавач-консултантка на огнестрелно оръжие

продавачка в оръжеен магазин

продавач на боеприпаси

продавач на оръжие и боеприпаси

продавач на ловно снаряжение

специализиран продавач-консултант на боеприпаси

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието