Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

машинен оператор, пробивно-режещи машини

Description

Code

7223.1

Description

Машинните оператори на пробивно-режещи машини извършват подготовка, експлоатация и поддръжка на една или няколко шпинделни машини, които използват бургии със закачен, ротационен, многоточков режещ инструмент, за да бъде разширен съществуващият отвор в обработен детайл. 

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието