Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инвестиционен мениджър

Description

Code

2412.6.3

Description

Инвестиционните мениджъри управляват портфейла с инвестиции, които има дадено дружество. Те проследяват инвестициите внимателно и търсят най-печелившите решения, представени във финансови продукти или ценни книжа. Анализират поведението на финансовите пазари, лихвените проценти и позицията на дружествата, за да предоставят на клиента консултации относно рисковете и рентабилността.

Scope note

Includes people performing financial planning, strategy and research.

Алтернативен етикет

директор, инвестиции

инвестиционна директорка

инвестиционен директор

директорка, инвестиции

управителка на инвестиции

лице, управляващо инвестиции

управител на инвестиции

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието