Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

техник, системи за рециклиране на вода

Description

Code

7126.13

Description

Техниците на системи за рециклиране на вода монтират системи за възстановяване, филтриране, съхранение и разпространение на вода от различни източници като дъждовна вода и вода за битови нужди.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието