Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

фармаколог

Description

Code

2131.7

Description

Фармаколозите проучват начина, по който лекарствата и медикаментите взаимодействат с организмите, живите системи и техните части (т.е. клетки, тъкани или органи). Изследванията им са насочени към идентифициране на веществата, които могат да бъдат приемани от хора и които имат подходящи биохимични функции за лекуване на заболявания.

Алтернативен етикет

биолог, фармакология

биоложка, организация и икономика на фармацевтичното производство

биофармаколог

биоложка, фармакология

фармаколог, токсикология

лаборантка, фармакология

изследовател по фармакология

биолог, организация и икономика на фармацевтичното производство

лаборант, фармакология

фармаколог

фармаколожка

биофармаколожка

изследовател, фармакология

фармаколожка, токсикология

изследователка, фармакология

изследователка по фармакология

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието