Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

асистент-преподавател

Description

Code

2310.1.42

Description

Асистент-преподавателите са дипломирани студенти или наскоро дипломирали се висшисти, наети на срочен трудов договор в университет или колеж за извършване на дейности, свързани с преподаването. Те асистират на преподавателя във висши училища, лектора или преподавателя по време на конкретния курс, отговорни са за подготовката на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити, както и с воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието