Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на спортни стоки

Description

Code

5223.7.33

Description

Специализираните продавач-консултанти на спортни стоки извършват продажба на спортни стоки, риболовни уреди, стоки за къмпинг, лодки и велосипеди в специализирани магазини.

Алтернативен етикет

специализирана продавач-консултантка на спортни стоки

продавачка на спортни стоки

продавач на спортни стоки

специализиран продавач-консултант на спортни стоки

продавач-консултант на спортни стоки

продавач-консултантка на спортни стоки

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието