Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител по подпомагане на учебния процес

Description

Code

2352.1.3

Description

Учителите по подпомагане на учебния процес помагат на ученици, които имат общи затруднения при ученето. Учителите по подпомагане на учебния процес се фокусират върху основни умения, например математическа и литературна грамотност, като по този начин преподават основни дисциплини като писане, четене, математика и езици и работят за образователна институция, например основно или средно училище. Те подпомагат учениците в тяхната училищна работа, планират учебни стратегии, определят техните учебни нужди и напредък и работят съобразно това. Те могат да работят в различни образователни структури и да подкрепят други учители или да ръководят свой собствен клас.

Алтернативен етикет

учителка по подпомагане на учебния процес

учител по подпомагане на учебния процес

учителка, подпомагане на учебния процес

учител, подпомагане на учебния процес

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието