Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по социология, висше училище

Description

Code

2310.1.38

Description

Преподавателите по социология във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера — социологията — която е основно академична. Те работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели при подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в областта на социологията, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

университетска преподавателка по социология

хонорувана преподавателка по социология, висше училище

професор по социология, висше училище

хоноруван преподавател по социология, висше училище

лектор по социология, висше училище

преподавателка по социология, висше училище

доцент по социология

гост-преподавател по социология, висше училище

асистент по социология

главен асистент по социология, висше училище

старши преподавател по социология, висше училище

старша преподавателка по социология, висше училище

университетски лектор по социология

доцент по социология, висше училище

професор по социология

гост-преподавателка по социология, висше училище

главен асистент по социология

университетска лекторка по социология

преподавател по социология, висше училище

университетски преподавател по социология

асистент по социология, висше училище

лекторка по социология, висше училище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието