Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

социолог

Description

Code

2632.6

Description

Социолозите фокусират своите изследвания върху обясняването на социалното поведение и начина, по който хората се организират като общество. Те проучват и обясняват начина, по който се развиват обществата като описват техните правни, политически и икономически системи и техните форми на културно изразяване.

Алтернативен етикет

геронтологичен социолог

геронтологична социоложка

икономическа социложка

икономически социлог

правен социолог

правна социоложка

производствена социоложка

производствен социолог

социолог

социолог, криминолог

социолог, пенолог

социолог, производствен

социолог, социална патология

социолог на потреблението

социолог на семейството

социоложка

социоложка, криминоложка

социоложка, пеноложка

социоложка, производствена

социоложка, социална патология

социоложка на потреблението

социоложка на семейството

специалистка по градски изследвания

специалистка по изследване на селските райони

специалист по градски изследвания

специалист по изследване на селските райони

съветник по междукултурна комуникация

съветничка по междукултурна комуникация

юридическа социоложка

юридически социолог

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието