Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

социолог

Description

Code

2632.6

Description

Социолозите фокусират своите изследвания върху обясняването на социалното поведение и начина, по който хората се организират като общество. Те проучват и обясняват начина, по който се развиват обществата като описват техните правни, политически и икономически системи и техните форми на културно изразяване.

Алтернативен етикет

социоложка на семейството

специалист по градски изследвания

социоложка, социална патология

икономическа социложка

социоложка на потреблението

социолог, социална патология

съветник по междукултурна комуникация

социолог

специалист по изследване на селските райони

социолог на потреблението

социолог на семейството

производствена социоложка

социоложка, производствена

производствен социолог

юридически социолог

социолог, производствен

социоложка

специалистка по изследване на селските райони

специалистка по градски изследвания

геронтологичен социолог

съветничка по междукултурна комуникация

икономически социлог

социолог, пенолог

правен социолог

социолог, криминолог

социоложка, криминоложка

юридическа социоложка

социоложка, пеноложка

геронтологична социоложка

правна социоложка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието