Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител, разработване на продукти и иновации

Description

Code

1223.2.1

Description

Ръководителите по разработване на продукти и иновации координират разработването на нови продукти от началото до края. Те получават инструктажи и започват да проектират новия продукт, като вземат предвид дизайна и техническите и ценовите критерии. Провеждат изследвания на нуждите на пазара и създават прототипи на нови продукти за неизползвани пазарни възможности. Освен това ръководителите по разработване на продукти и иновации подобряват и повишават качеството на технологиите.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието