Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер по предпродажби на ИКТ/инженерка по предпродажби на ИКТ

Description

Code

2434.3

Description

Инженерите по предпродажби на ИКТ активно управляват и ръководят етапа за оценяване на ИКТ при процеса на продажба като работят заедно с екипа по продажбите. Те предоставят технически насоки за персонала, работещ върху ИКТ преди продажбите, и планират и променят конфигурациите на ИКТ продукта, за да отговорят на изискванията на клиентите. Стремят се към допълнителни възможности за развитие на бизнеса.

Алтернативен етикет

инженер по предпродажби на ИКТ

инженери по предпродажби на ИТК

инженерка по предпродажби на ИТ

инженер по предпродажби на ИТ

инженерка по предпродажби на ИКТ

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието