Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, координатор по заваряване

Description

Code

2144.1.23

Description

Инженерите координатори по заваряване проучват и разработват оптимално ефективни методи за заваряване и проектират съответното също толкова ефективно оборудване за подпомагане процеса на заваряване. Освен това те контролират качеството и оценяват процедурите за проверка на заваръчните дейности. Инженерите координатори по заваряване имат задълбочени познания и критично разбиране на прилагането на технологии за заваряване. Те са в състояние да управляват сложни технически и професионални дейности или проекти, свързани с прилагането на заваряване, като същевременно отговарят за процеса на вземане на решения.

Алтернативен етикет

контрольор, електросъпротивително точково заваряване

експерт, заваръчното производство

инженерка, координаторка по заваряване

инженерен консултант, заваръчни технологии

специалистка, координаторка по заваряване

инженерка-техноложка, запояване на метали

инженерка, координаторка по заваряване на поточна линия

контрольор, заваръчни шевове

консултант, заваръчното производство

инженерка, изработване на заварени конструкции

инженерна надзорничка, изработване на заварени конструкции

контрольорка, заваръчни шевове

консултантка, заваръчното производство

инженер, координатор по заваряване на технологична линия

специалист, заваръчното производство

координатор, заваръчното производство

инженер, заваряване на ламарина

инженерен съветник, заваръчни технологии

инженер-технолог, запояване на метали

контрольор, ултразвуково заваряване на метали

инженерка, заваръчни технологии

инженерка, надзорничка по заваряване

инженер, меко спояване

инженерка, заваряване на ламарина

инженерна специалистка, заваръчни технологии

инженер, високотемпературно спояване

техник-металург, заваряване на метали

заварчик-заготовчик

инженер-технолог, спояване на метали

контрольор, автоматично заваряване

контрольорка, челно заваряване

специалистка, заваръчното производство

инженерка, заваряване с прихватки

инженерен експерт, заваръчни технологии

контрольорка, електросъпротивително заваряване

контрольор, електродъгово заваряване

контрольор, заваряване на ламарина

инженер, спояване с мек припой

инженерка, координаторка по заваряване на технологична линия

техноложка, координаторка по заваряване

контрольорка, автоматично заваряване

техник-металуржка, заваряване на метали

инженерна съветничка, заваръчни технологии

контрольор, челно заваряване

строителна инженерка, координатор по заваряване

инженер, изработване на заварени конструкции

контрольор, електросъпротивително заваряване

инженерка-техноложка, спояване на метали

инженер, надзорник по заваряване

инженерен надзорник, изработване на заварени конструкции

строителен инженер, координатор по заваряване

инженер, координатор по заваряване

инженерен специалист, заваръчни технологии

инженер, заваръчни технологии

контрольорка, заваряване на ламарина

контрольорка, ултразвуково заваряване на метали

инженерка, заваряване, меко и високотемпературно спояване

инженерна консултантка, заваръчни технологии

специалист, координатор по заваряване

инженерка, спояване с твърд припой

инженер, заваряване с прихватки

инженерка, меко спояване

контрольорка, електродъгово заваряване

координаторка, заваръчното производство

инженер, координатор по заваряване на поточна линия

контрольорка, електросъпротивително точково заваряване

технолог, координатор по заваряване

инженер, спояване с твърд припой

инженерка, спояване с мек припой

инженерка, високотемпературно спояване

инженер, заваряване, меко и високотемпературно спояване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието