Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

биофизик

Description

Code

2131.4.4

Description

Биофизиците изучават съществуващата връзка между живите организми и физиката. Те провеждат изследвания, основани на физически методи, върху живи организми, които имат за цел да обяснят сложността на живота, да предвидят модели и да направят изводи за аспектите на живота. Изследванията на биофизиците обхващат ДНК, протеини, молекули, клетки и среди.

Алтернативен етикет

биотехнолог

биофизик

биолог, биофизика

биофизичка

биотехноложка

биоложка, биофизика

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието