Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител по хотелиерство

Description

Code

2320.1.15

Description

Учителите по хотелиерство преподават на учащите знания от тяхната специализирана сфера, хотелиерството, която е основно практическа. Те предоставят теоретично обучение, което да подпомага практическите умения и техники, които учениците впоследствие трябва да овладеят, за професия, свързана с хотелиерството, например рецепционист в хотел или иконом. Учителите по хотелиерство следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ при необходимост, и оценяват техните знания и работа в областта на хотелиерството чрез задачи, тестове и изпитвания.

Алтернативен етикет

учител по хотелиерство

учителка по хотелиерство и кетъринг

учителка по хотелиерство

учител по хотелиерство и кетъринг

учител по кетъринг и хотелиерство

учителка по кетъринг и хотелиерство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието