Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

хореограф

Description

Code

2653.1

Description

Хореографите създават поредица от движения, в които се набляга на движение, форма или и двете. Някои хореографи поемат и ролята на координиращите, преподаващи и репетиращи лица при създаването на хореография. Те могат също така да действат като треньори за движенията на актьорите.

Алтернативен етикет

танцова художествена ръководителка

танцов художествен ръководител

балетмайстор

балетмайсторка

помощник-хореографка

асистент-хореографка

хореограф

специалист, танцово изкуство

хореографка

помощник-хореограф

асистент-хореограф

специалистка, танцово изкуство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието