Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

технически ръководител, полагане на керемиди

Description

Code

3123.1.25

Description

Техническите ръководители по полагане на керемиди наблюдават операциите по поставяне на керемиди. Те възлагат задачи и прилагат бързи действия за решаване на проблеми.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието