Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

писмен преводач

Description

Code

2643.6

Description

Писмените преводачи превеждат писмени документи от един или повече езици на друг, за да се уверят, че посланието и нюансите остават в преведения материал. Те превеждат материали, подкрепени от разбирането за него, а те могат да включват търговска и промишлена документация, лични документи, журналистика, романи, творческо писане и научни текстове като предават преводите в каквато и да е форма.

Алтернативен етикет

ръководител на преводачески проекти

преводачка на художествена литература

писмена преводачка

преводач

преводач на медицинска литература

преводач на техническа литература

преводачка

редактор

технически преводач

юридически преводач

заклет преводач

преводачка на литературни произведения

преводачка на книги

преводачка на научно-техническа литература

медицински преводач

преводач координатор

преводач на литература

преводачка на техническа литература

заклета писмена преводачка

преводач на книги

преводач на литературни произведения

редакторка

заклета преводачка

преводачка на правна литература

преводач на научна литература

преводачка на научна литература

преводачка координатор

медицинска преводачка

финансов преводач

писмен преводач

правна преводачка

литературен преводач

преводач на юридическа литература

заклет писмен преводач

преводач на правна литература

преводачка-редакторка

преводачка на юридическа литература

преводачка на литература

преводач-редактор

правен преводач

преводач на художествена литература

преводачка на медицинска литература

финансова преводачка

юридическа преводачка

ръководителка на преводачески проекти

литературна преводачка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието