Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, енергия от възобновяеми източници в морето

Description

Code

3119.11

Description

Техниците в областта на енергията от възобновяеми източници в морето монтират енергийни централи и оборудване в морето. Те гарантират, че оборудването работи в съответствие с нормативната уредба и подпомагат инженерите в областта на енергията от възобновяеми източници в морето при конструирането на енергийни устройства, като например лопатки на вятърни турбини, генератори, използващи енергията на приливите и отливите и на вълните. Освен това те реагират на системни проблеми и поправят неизправности.

Алтернативен етикет

ORE техник

монтажник, енергия от възобновяеми източници в морето

ORE техничка

офшорна техника за вятърни турбини

MRE инсталатор

монтажник, вятърни турбини в морето

морски инсталатор за възобновяема енергия

монтьор на вятърни турбини в морето

техник на вятърни турбини в морето

монтажник, морска енергия от възобновяеми източници

офшорни инсталатори за възобновяема енергия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието