Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

монтажник, мехатронно оборудване

Description

Code

8211.3

Description

Монтажниците на мехатронно оборудване сглобяват и поддържат сложни мехатронни съоръжения и машини като роботи, асансьори и усъвършенствани домакински уреди. Те изграждат механичните, електрическите и електронните компоненти, инсталират софтуер, пускат системите в експлоатация и поддържат и ремонтират компонентите и системите.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието