Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

филмов режисьор

Description

Code

2654.1.8

Description

Филмовите режисьори отговарят за цялостната продукция на даден филм или телевизионна програма. Те редактират и превръщат сценария в аудиовизуални изображения. Филмовите режисьори наблюдават и управляват членовете на екипа на филма. Те предават творческата си визия на актьорите, операторите на аудио- и видеооборудване, осветителите и др., и ги насочват. Освен това филмовите режисьори наблюдават редактирането на записите.

Алтернативен етикет

филмов и телевизионен режисьор

видеорежисьор

кино и тв режисьор

телевизионен и филмов режисьор

филмова и телевизионна режисьорка

кинорежисьор

главна режисьорка

ТВ режисьорка

кино и тв режисьорка

режисьорка, филмова

филмов режисьор

телевизионен и кинорежисьор

телевизионна и кинорежисьорка

видео режисьорка

първи асистент на режисьора

телевизионен режисьор

режисьор-постановчик

кинорежисьорка

тв и кинорежисьор

филмова режисьорка

тв режисьор

главен режисьор

телевизионна и филмова режисьорка

тв и кинорежисьорка

телевизионна режисьорка

режисьор, филмов

видео режисьор

видеорежисьорка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието