Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител по природни науки, прогимназиален/гимназиален етап

Description

Code

2330.1.18

Description

Учителите по природни науки в прогимназиален/гимназиален етап предоставят образование на ученици, обикновено деца и младежи. Обикновено те са учители по предмет, специализирани и преподаващи в тяхната сфера на обучение, природните науки. Те подготвят планове и материали, следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ, ако е необходимо, и оценяват знанията и представянето на учениците по предмета природни науки чрез задачи, тестове и изпити.

Алтернативен етикет

гимназиален учител по физика

учител по природни науки

учител по природни науки, прогимназиален/гимназиален етап

учителка по химия, прогимназиален/гимназиален етап

прогимназиална учителка по природни науки

учителка по природни науки, прогимназиален/гимназиален етап

учителка по физика, прогимназиален/гимназиален етап

учител по биология, прогимназиален/гимназиален етап

прогимназиален учител по биология

учител по биология

учител по физика

прогимназиален учител по физика

гимназиална учителка по физика

гимназиална учителка по природни науки

учителка по биология

гимназиална учителка по химия

учителка по биология, прогимназиален/гимназиален етап

учител по химия, прогимназиален/гимназиален етап

гимназиален учител по природни науки

учителка по природни науки

учителка по химия

учител по физика, прогимназиален/гимназиален етап

гимназиална учителка по биология

гимназиален учител по химия

прогимназиална учителка по биология

учителка по физика

гимназиален учител по биология

прогимназиален учител по химия

прогимназиална учителка по химия

прогимназиален учител по природни науки

учител по химия

прогимназиална учителка по физика

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието