Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

одитор

Description

Code

2411.1.7

Description

Одиторите събират и проучват финансови данни за клиенти, организации и дружества. Те внимават дали финансовите данни се поддържат по подходящ начин и без материални неправилни твърдения, дължащи се на грешка или измама, и че се добавят и функционират по законен и ефективен начин. Те преглеждат политиките за кредити и заеми или номерата в базите данни и документите и при необходимост оценяват, консултират и подпомагат източника на транзакцията. Те използват прегледа на финансовото управление на клиента като гаранция за даване на показания пред акционерите, заинтересованите страни и съвета на директорите на организацията или дружеството, че всичко е наред.

Алтернативен етикет

асистент одитор

асистент одиторка

банкова одиторка

банков одитор

външен одитор

външна одиторка

вътрешен одитор

вътрешна одиторка

одитор

одиторка

одиторка по чл. 45 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор

одитор по чл. 45 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор

старша одиторка

старша помощник одиторка

старши одитор

старши помощник одитор

финансова одиторка

финансов одитор

член на Одитен комитет

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието