Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

организатор, събития

Description

Code

3332.2

Description

Организаторите на събития планират и наблюдават събития, като фестивали, конференции, церемонии, културни прояви, изложби, официални партита, концерти или конвенции.
Те организират всеки етап от събитията, планират мястото, персонала, доставчиците, медиите и застраховките в рамките на предвидените бюджет и крайни срокове. Организаторите на събития отговарят за спазването на правните задължения и отговарят на очакванията на целевата аудитория. Те работят заедно с маркетинговия екип за популяризиране на събитието, търсене на нови клиенти и получаване на конструктивна обратна връзка след провеждането на събитията.

Алтернативен етикет

организатор, конференции и събития

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието