Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

илюстратор

Description

Code

2166.10

Description

Илюстраторите осигуряват визуален образ, което съответства на съдържанието на съответния текст или идея. Илюстрациите могат да помогнат за изясняване на трудни понятия или предмети, които са тежки за описване. Илюстраторите могат да работят за книги, списания, журнали, комикси и други публикации.

Scope note

Includes courtroom sketchers. Includes medical illustrators.

Алтернативен етикет

илюстраторка на комикси

илюстратор, комикси

илюстратор на комикси

художник на комикси

илюстраторка

илюстраторка, комикси

дизайнерка, комикси

дизайнерка на комикси

илюстратор

дизайнер на комикси

художничка на комикси

дизайнер, комикси

художничка, комикси

художник, комикси

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието