Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

дубльор/дубльорка

Description

Code

3435.23

Description

Дубльорите заместват участниците, преди да започне заснемането. Те извършват действията на участниците по време на настройването на осветителното и в аудио-визуалното оборудване, така че всичко да бъде на правилното място по време на действителното заснемане с участниците.

Алтернативен етикет

дубльор

дубльорка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието