Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по сестрински грижи, висше училище

Description

Code

2310.1.28

Description

Преподавателите по сестрински грижи във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, а често и лекари, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, сестринските грижи, която е основно академична. Те работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели при подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити, ръководенето на лабораторни практики и на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в областта на сестринските грижи, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

гост-преподавателка по сестрински грижи, висше училище

преподавател по сестрински грижи, висше училище

главен асистент по сестрински грижи, висше училище

преподавателка по сестрински грижи, висше училище

гост-преподавател по сестрински грижи, висше училище

университетски преподавател по сестрински грижи

старша преподавателка по сестрински грижи, висше училище

хонорувана преподавателка по сестрински грижи, висше училище

доцент по сестрински грижи, висше училище

университетска преподавателка по сестрински грижи

университетски лектор по сестрински грижи

асистент по сестрински грижи

лекторка по сестрински грижи, висше училище

лектор по сестрински грижи, висше училище

доцент по сестрински грижи

професор по сестрински грижи

хоноруван преподавател по сестрински грижи, висше училище

асистент по сестрински грижи, висше училище

университетска лекторка по сестрински грижи

старши преподавател по сестрински грижи, висше училище

професор по сестрински грижи, висше училище

главен асистент по сестрински грижи

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието