Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, технологична екипировка

Description

Code

2144.1.6

Description

Инженерите по технологична екипировка проектират и поддържат машините и оборудването в производствените инсталации. Те проектират машини, които се адаптират към производствените изисквания и процеси. Освен това проектират поддръжката на машините и оборудването за непрекъснатото им функциониране.

Алтернативен етикет

инженер, технологично оборудване и екипировка за машиностроенето

инженерна консултантка, технологична екипировка

специалист, технологично оборудване и екипировка за машиностроенето

консултант, технологично оборудване и екипировка за машиностроенето

инженерен експерт, технологична екипировка

съветничка, технологично оборудване и екипировка за машиностроенето

инженер, технологична екипировка

инженерен консултант, технологична екипировка

инженерка, технологично оборудване и екипировка за машиностроенето

инженерна съветничка, технологична екипировка

инженерен специалист, технологична екипировка

консултантка, технологично оборудване и екипировка за машиностроенето

експерт, технологично оборудване и екипировка за машиностроенето

инженерка, технологична екипировка

специалистка, технологично оборудване и екипировка за машиностроенето

инженерен съветник, технологична екипировка

съветник, технологично оборудване и екипировка за машиностроенето

инженерна специалистка, технологична екипировка

инженерка поддръжка

инженер поддръжка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието