Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

куратор на зоопарк

Description

Code

1431.2.6

Description

Кураторите на зоопаркове обикновено са на позиция от средно управленско ниво в рамките на дадена институция. Голяма част от работата им включва надзор, управление и развитие на колекцията от животни. Често това е свързано с отглеждането на животни и политиката за хуманно отношение към животните, както и с придобиването и разположението на животни в зоологическите градини и с развитието на нови експонати. Зоопарковете обикновено придобиват животни чрез програми за размножаване в плен. Колекцията на зоопарка, търговията и транспортирането на животни се регулират от правителствените агенции и се ръководят от членските организации на зоопарковете. Следователно кураторите на зоопаркове са свързващо звено между тези агенции и самия зоопарк. Освен това те имат активна роля в управлението на функциите на зоопарка и на всички видове програми за размножаване в плен.

Алтернативен етикет

куратор на зоологическа градина

главен куратор на зоопарк

главен куратор на зоологическа градина

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието