Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

помощник-учител за деца и младежи със специални образователни потребности

Description

Code

5312.4

Description

Помощник-учителите за деца и младежи със специални образователни потребности помагат на учителите да изпълняват задълженията си в класната стая. Те се грижат за физическите нужди на учениците с различни увреждания и допринасят за изпълнението на задачите с почивки за освежаване, автобусни превози, хранене и смяна на класната стая. Те също така предоставят помощ при обучението на ученици, учители и родители и подготвят учебни програми. Помощник-учителите за деца и младежи със специални образователни потребности предоставят подкрепа на учениците, съобразена със специфичните им потребности, помагат при трудни задачи и следят напредъка на учениците и поведението им в класната стая.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието