Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

наставник на доброволци

Description

Code

3412.6

Description

Наставниците на доброволци ръководят доброволците в процеса на интегриране, като ги въвеждат в приемащата култура и ги подпомагат в това да отговарят на административните, техническите и практичните нужди на общността. Те подкрепят процеса на учене и личностно развитие на доброволците, свързан с тяхната доброволческа дейност.

Алтернативен етикет

доброволец за групова подкрепа

ментор на доброволци

лице за подкрепа на доброволци

доброволец ангажиран човек

лице за подкрепа бранд доброволци

доброволен съветник

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието