Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

енергиен търговец

Description

Code

3311.3.1

Description

Енергийните търговци продават или купуват дялове от енергия, понякога от различни източници. Те анализират енергийния пазар и проучват тенденциите в цените, за да решат кога да купуват или продават акции и да гарантират най-голяма печалба. Правят изчисления и изготвят доклади относно процедурите на търговия с енергия и прогнозират развитието на пазара.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието