Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, отоплителни, вентилационни и климатични системи

Description

Code

2144.1.8

Description

Инженерите на отоплителни, вентилационни и климатични системи проектират и разработват отоплителни, вентилационни, климатични и евентуално охладителни системи за използване в жилищни сгради, производствени обекти, офиси, търговски сгради и др. Те се стремят да намерят решения, които да отговарят на нуждите на клиентите и на архитектурните ограничения на обектите.

Алтернативен етикет

инженер по поддръжката, отоплителни, вентилационни и климатични системи

инженер-проектант, отоплителни, вентилационни и климатични системи

инженерка-проектантка, отоплителни, вентилационни и климатични системи

инженер на обект, отоплителни, вентилационни и климатични системи

инженерка по поддръжката, отоплителни, вентилационни и климатични системи

инженерка на обект, отоплителни, вентилационни и климатични системи

инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи

инженер проекти, отоплителни, вентилационни и климатични системи

сервизен инженер

инженер, строителни услуги

сервизна инженерка, отоплителни, вентилационни и климатични системи

инженер, вентилационни системи

експерт, климатични и механични системи

инженерка, охладителни системи

инженерка, строителни услуги

системна инженерка, отоплителни, вентилационни и климатични системи

инженерка, отоплителни системи

инженер, отоплителни, вентилационни и климатични системи

инженер, охладителни системи

инженер, отоплителни, вентилационни, климатични и охладителни системи

инженерка, вентилационни системи

системен инженер, отоплителни, вентилационни и климатични системи

инженер по строителни услуги

инженер, климатични инсталации

инженер, отоплителни системи

инженерка, отоплителни, вентилационни и охладителни системи

инженерка по строителни услуги

инженерка, климатични инсталации

инженерка, отоплителни, вентилационни, климатични и охладителни системи

сервизен инженер, отоплителни, вентилационни и климатични системи

инженерка, отоплителни, вентилационни и климатични системи

инженерка проекти, отоплителни, вентилационни и климатични системи

сервизна инженерка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието