Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

археолог

Description

Code

2632.2

Description

Археолозите проучват и изучават минали цивилизации и селища чрез събиране и разглеждане на материали. Те анализират и правят заключения по широк кръг от въпроси, като например йерархичните системи, лингвистиката, културата и политиката, въз основа на изучаването на предметите, структурите, вкаменелостите, реликвите и артефактите, останали от тези народи. Археолозите използват различни интердисциплинарни методи, например стратиграфия, типология, 3D анализ, математика и моделиране.

Алтернативен етикет

директор на разкопките

директорка на разкопките

археологическа изследователка

морска археоложка

археоложка

морски археолог

археолог

археологически изследовател

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието