Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

мениджър, корпоративно разузнаване

Description

Code

2421.3

Description

Мениджърите в областта на корпоративното разузнаване придобиват познания за индустрията и новаторските процеси в нея и ги съпоставят с дейността на дружеството, за да ги подобрят. Те насочват анализа си към процесите по веригата за доставки, складовете, съхранението и продажбите, за да улеснят комуникацията и увеличаването на приходите.

Алтернативен етикет

мениджър, конкурентно разузнаване

специалист, корпоративно разузнаване

стопански анализатор

анализаторка, търговско разузнаване

консултант, търговско разузнаване

анализаторка, корпоративно разузнаване

анализатор, корпоративно разузнаване

мениджър, проучване и изследване на пазара

стопанска анализаторка

консултантка, търговско разузнаване

специалистка, корпоративно разузнаване

специалист, търговско разузнаване

анализатор, търговско разузнаване

консултантка, корпоративно разузнаване

консултант, корпоративно разузнаване

мениджър, проучване на конкуренцията

мениджър, търговско разузнаване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието