Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

технически ръководител, бетонни работи

Description

Code

3123.1.4

Description

Техническите ръководители на бетонни работи наблюдават процеса на полагане на бетон. Те възлагат задачи на работниците, които слагат последния слой, и взимат бързи решения за решаване на проблемите. Могат и да предават уменията си на стажантите.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието