Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

стъклар, остъкляване на превозни средства

Description

Code

7125.2

Description

Това са стъклари, които извършват остъкляване на превозни средства, като вземат предвид спецификациите на производителя на автомобила като вид, дебелина, размер и форма на стъклото. Те поръчват и извършват преглед на прозорци за конкретни модели автомобили и подготвят увредените зони за новото стъкло.

Алтернативен етикет

стъклар, остъкляване на автомобили

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието