Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оператор на място за нощувка и закуска

Description

Code

5152.1

Description

Тези оператори управляват ежедневните дейности в места за нощувка и закуска. Те гарантират, че потребностите на гостите са удовлетворени.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието