Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

асистент промоции

Description

Code

2431.16

Description

Асистентите за промоции предоставят подкрепа при изпълнението на програми и промоционални кампании в центрове за продажба. Те проучват и прилагат цялата информация, изисквана от ръководителите, за да решат дали са необходими промоционални програми. Ако това е така, помагат за получаването на материали и ресурси за действията по популяризиране.

Алтернативен етикет

координаторка събития

промотьорка, продажби

асистент, маркетингови промоции

консултант (промотьор), продажби

промотьор, продажби

координатор събития

асистент промоции

асистент, събития и промоции

асистентка промоции

консултантка (промотьорка), продажби

асистентка, маркетингови промоции

асистентка, събития и промоции

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието