Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

учител по публична реч

Description

Code

2359.13

Description

Учителите по публична реч предоставят обучение, често частно, по теория и техники за подобряване на уменията за говорене пред публика. Те откриват силните и слабите страни на всеки клиент и приспособяват своето обучение към специфичните им нужди, които може да включват подобряване на гласовото изразяване, артикулацията, възможностите за представяне и езика на тялото на клиента. В зависимост от средата на клиента, независимо дали е бизнес, образователна или друга, учителите по публична реч обучават клиентите или учениците как да спорят убедително, да произнасят речи и други техники за дебати.

Алтернативен етикет

учителка по говорене пред публика

учителка по изразяване пред публика

учителка по произнасяне на реч

учителка по публична реч

учителка по публично говорене

учител по говорене пред публика

учител по изразяване пред публика

учител по произнасяне на реч

учител по публична реч

учител по публично говорене

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието