Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оператор, интегриране на медии

Description

Code

3435.13

Description

Операторите по интегриране на медии контролират цялостния образ, медийното съдържание и/или синхронизацията и разпространението на комуникационни сигнали между изпълнението на различните дисциплини на дадено творческо изпълнение на базата на художествената или творческата концепция във взаимодействие с изпълнителите. Тяхната работа се влияе и оказва влияние върху резултатите на останалите оператори. Поради това операторите работят в тясно сътрудничество с дизайнерите, операторите и изпълнителите. Операторите по интегриране на медии подготвят връзките между различни оперативни платформи, осъществяват надзор върху организацията, ръководят техническия екип, конфигурират оборудването и управляват системата за медийно интегриране. Работата им се основава на планове, инструкции и друга документация.

Scope note

This occupation is focused on live performance and media or broadcast activities with a live component. It includes activities in event and rental companies

Алтернативен етикет

операторка за медийна интеграция

оператор за медийна интеграция

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието