Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, сателитна техника и апаратура

Description

Code

2152.1.14

Description

Инженерите на сателитна техника и апаратура разработват, изпитват и наблюдават производството на сателитни системи и програми. Освен това те могат да разработват софтуерни програми, да събират и проучват данни и да тестват сателитните системи. Инженерите на сателитна техника и апаратура могат и да разработват системи за командване и контролиране на сателитите. Те следят сателитите за проблеми и докладват за поведението им в орбитата.

Алтернативен етикет

инженер, космическа техника и апаратура

инженер, сателитни системи

инженерка, сателитна техника и апаратура

инженерка, космическа техника и апаратура

инженерка, сателитни системи

инженерка, сателитна апаратура

сателитна инженерка

инженер, сателитни съоръжения

инженер, сателитна техника и апаратура

инженер, сателитна апаратура

сателитен инженер

инженерка, сателитни съоръжения

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието